REGULAMENT DE ACCES ÎN PARC

Prezentul regulament stabileste normele de conduita aplicabile participantilor in cadrul perimetrului LunaAventura Park precum si intinderea raspunderii acestora in caz de nerespectare a regulilor privitoare la intrebuintarea echipamentelor de protective individual si a sistemului de siguranta.

1. Normele de conduita stabilite in sarcina participantilor prin prezentul regulament au caracter imperativ si confera organizatorului dreptul de a restrictiona accesul persoanelor care nu indeplinesc conditiile de participare .

2.Parcurgerea traseelor si implicarea in activitatile din cadrul LunaAventura park se face pe proprie raspundere citind si intelegand prezentul regulament .In cazul minorilor,consimtamantul este exprimat de catre parinti sau de catre persoanele adulte care ii insotesc,astfel..Parintele sau insotitorul adult al minorului are obligatia de a asista si de a si insusi instructajul premegartor inceperii traseului.De asemenea parintele sau insotitorul adult are obligatia de a se asigura ca minorul respecta normele de utilizare a echipamentului doar in modul recomandat de instructor.

3. Echipamentul se inchiriaza pentru 120 minute si nu este transmisibil, echiparea se face o singura data in interiorul terasei din fata caseriei, exceptie facand situatia cand apar alte urgente precum nevoi fiziologice sau urgente medicale.Pentru depasirea limetei de timp pentru inchirierea echipamentului se va percepe o taxa suplimentarain functie de timpul petrecut pe traseu.

4. Prezenta tuturor participantilor la instructajul efectuat de catre instructorii din cadrul parcului privind siguranta ,autoasigurarea si utilizarea echipamentului in consecinta este obligatorie.

5.Carabiniera de Securitate ZAZA Coudou Pro nedetasabila este obligatoriu sa fie introdusa pe cablul de asigurare sau linia vietii la intarea pe traseu,iar carabiniera Vertigo care este detasabila trebuie sa fie si ea in permanenta atasata de cablul de asigurare sau linia vietii

6. Este obligatorie respectarea graficului care indica traseele care pot fi parcurse in functie de inaltime si greutatea participantilor.

7. Utilizarea castii de protectie este obligatorie in incinta LunaAventura park pe toata durata sederii.

8. Greutatea maxim admisa pentru participanti pe traseele de Aventura este de 110kg.

9. Conducerea isi rezerva dreptul de a exclude din incinta LunaAventura park fara rambursarea banilor a orcarei personae care nu respecta regulile.

10. Distrugerea echipamentului pus la dispozitie din cauza nerespecatrii instructiunilor de folosire  va atrtage dupa sine plata acestuia de catre persoana vinovata.

11. Persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante nu sunt adminse in incinta LunaAventura park.

12. Accesul participantului minor cu varsta cuprinsa intre 4-18ani se face doar sub supravegherea parintelui sau a tutorelui care va prezenta copie act de nastere sau document de identitate al tutorelui sau al persoanei aflate in grija sa.Un parinte sau persoana responsabila cu supravegherea participantilor minori poate veghea/sau tine sub supraveghere naxim 3 participanti cu varsta cuprinsa intre 4-15 ani sau maxim 6copii cu varsta cuprinsa intre 15-17 ani.

13. Înainte de începerea activităţilor sportive, participanţii au obligaţia de a respecta următoarele reguli:Părul lung va fi prins în coadă pentru a asigura vizibilitate.Se vor îndepărta lănţișoarele, cerceii de tip cerc sau cei care atârnă și orice bijuterii care pot îngreuna parcurgerea traseelor și care reprezintă un pericolspre agăţare.Se va acoperi talia, deoarece hamul vă poate freca pielea.Telefoanele mobile se vor închide și vor fi depozitate într-un buzunar cu sistem de închidere ce nu permite căderea accidentală. Nu se recomandă păstrarea telefonul mobil la îndemână pe durata efectuării traseelor, întrucât există posibilitatea de a distrage atenţia atât a participantului, cât și a terţilor, cu risculde a cădea peste alte persoane aflate sub traseu.În cazul în care aveţi nevoie de ochelari sau de lentilede contact pentru condus, purtaţi-i/le și pe durata activităţilor sportive. Fuma- tul este interzis pe durata traseului.Se va arunca guma de mestecat, întrucât reprezintă pericol spre înecare.Dacă s-au folosit produse de protecţie solară sau de respingere a insectelor, se vor spăla mâinile pentru a evita alunecarea și pentru a păstra integritatea hamurilor și a echipamentelor de siguranţă. Totodată se recomandă folosirea mănușilor de protecţie care pot fi achiziţionate de la casierie

14. În timpul desfășurării activităţilor sportive, participanţii au următoarele obligaţii:Pe o scară sau pe un joc se va afla pe rând câte un singur participant.Pe o platformă se vor afla maxim 3 participanţi înacelași timp.Înainte de a coborî pe tiroliană, fiecare participant seva asigura că locul de aterizare este liber. Pe tirolianăva coborî câte un singur participant.În coborâre, capul se va ţine la distanţă de tiroliană și într-o parte a acesteia. Dacă se aterizează cu faţa spre înainte, participantul tre- buie să alerge înainteca picioarele să atingă solul.

Dacă se aterizează cu spatele sau în lateral,participantul trebuie să târască călcâiele pentru a încetini.Când participantul se află deasupra solului, acesta se va asigura că toate obiectele personale sun tdepozitate în buzunare cu sisteme de închidere,inclusiv aparatele foto și camerele de filmat, pentru a evita accidentarea altor persoane aflate pe sol sau pe trasee.De fiecare dată când participantul se află deasupra solului, acesta trebuie să fie prins de sistemul de siguranţă cel puţin cu o linie de siguranţă;nerespectarea metodelor de protecţie poate cauza vătămarea corporală a participanţilor.Participantul se va prinde întotdeauna cu mâinile deasupra zelbului de la tiroliană. Este strict interzisă prinderea cablului cu mâinile sau agăţarea cu alte obiecte; nerespectarea normelor de siguranţă poate cauza răni grave, inclusiv amputarea membrelor superioare

15. În supravegherea minorilor, părintele/ tutorele sau persoana în grija căruia minorul se găsește:obligaţia să vegheze în mod constant asupra comportamentului și siguranţei acestuia și săsupravegheze activităţile întreprinse de minor prinfaptul că acesta nu se va afla la mai mult de o trecere în fata participantului responsabil cu siguranţa sa;trebuie să distingă clar eventualele obstacole pe o distanţă de cel puţin 10 metri;trebuie să se asigure că minorul este în permanenţăl egat de sistemul de siguranţă cu cel puţin o linie desiguranţă (zelb) când se află deasupra solului,conform instructaj prealabil;trebuie să se asigure că minorul utilizează în permanenţă echipamentul de siguranţă individua lconform instructaj prealabil; trebuie să se asigure că minorul respectă cu stricteţe normele de conduită prevăzute în regulament;trebuie să stea la capătul superior al tirolienei pentrua se asigura de prinderea corespunzătoare de tiroliană a minorilor.

16. Fiecare participant are obligaţia să predea echipamentul de protecţie individual în stare corespunzătoare utilizării acestuia

17. In cazul nerespectării obligaţiilor consemnate înprezentul regulament și asumate de către participant prin semnătură, la prima abatere, acesta va primi un avertisment verbal.În situaţia în care, în urma avertismentului,participantul nu se conformează regulilor, acesta va ficondus la locaţia de predare a echipamentului cu solicitarea de a părăsi perimetrul LunaAventura park cu titlu de sancţiune a încălcării regulamentului. Evacuarea participantului din perimetrul  LunaAventura park ca urmare a nerespectării prezentului regulament, dă dreptul organizatorului de a reţine contravaloarea taxei de inchiriere a echipamentul de protecţie individuala

18. În situaţia în care, ca urmare a nerespectării regulilor privitoare la întrebuinţarea echipamentului de protecţie individuala și ale sistemului de siguranţă din culpa participantului, se produce un eveniment care ar putea da naștere unui accident grav sau s-a produs un accident grav, inclusiv decesul persoanei responsabile sau a unui alt participant situat în zona adiacentă echipamentului pentru agrement, se va atrage răspunderea persoanei direct implicate.

19. Prin semnarea prezentului regulament, eu,participantul, declar că am înţeles termenii și regulile de participare, am luat la cunoștinţă obligaţiile care îmi revin și sunt de acord cu cele consemnate în prezentul document prin semnarea fiecarei pagini.

20.Eventualele litigii apărute în legătură cu derularea și executarea prezentului regulament vor fi soluţionate de instanţele competente din orasul Negresti Oas. Dacă nu vă exprimaţi acordul cu privire la respectarea regulilor, consideraţi că nu le puteţi respecta sau le apreciaţi prea restrictive, aveţI opţiunea de a nu intra în LunaAventura Park.

O dată intraţi în perimetrul Parcului LunaAventura aderaţi implicit la regulile Parcului și vă obligaţi să respectaţi regulamentul acestuia. Orice reclamaţie ulterioară cu privire la cele de mai jos nu va fi luată în considerare.

 • Instructajul prealabil intrării pe orice traseu, tehnicile de protecţie individuală și utilizarea echipamentuluisunt obligatorii.
 • Parcul LunaAventura recomandă participanţilor să aiba încheiată o poliţa de asigurare de sănătate;
 • Participanţii au obligaţia de a respectă indicaţiile personalului din administraţia Parcului;
 • Este strict interzisă distrugerea şi/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta Parcului Aventura
 • Orice acţiune de distrugere a bunurilor, echipamentelor şi/sau a locurilor special amenajate aparţinand ParculAventura va fi imputată celui responsabil, iar valoarea va fi stabilităconform situaţiei din contabilitatea societaţii;
 • Accesul în Parcul LunaAventura este permis doar în cadrul orelor de program afişate;
 • Pentru a putea intra în Parcul Aventura, minorii trebuie să fie însoţiţi de un adult şi supravegheaţi de acesta pe toată durata vi zitei;
 • Este interzis comportamentul agresiv fizic sau verballa adresa celorlalţi participanţi sau a personalului dinadministraţia parcului;Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului;
 • Este interzis accesul în perimetrul Parcul Aventura cu produse alimentare sau orice tip de băutură, lăzi frigorifice şi/sau a armelor de orice gen;
 • Este interzis accesul in zonele marcate cu INTERZIS;
 • În incinta Parcului LunaAventura nu avem zonă amenajată pentru picnic şi este interzis accesul cu pături ;Aruncarea gunoaielor se face obligatoriu în spaţiile special amenajate;
 • Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi semnalizate;Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor;
 • Parcul LunaAventura nu practică un cod vestimentar anume, dar recomandă vestimentaţie sport adecvată,decenţă şi respect faţă de ceilalţi clienţi şi personal.
 • Este permis accesul cu animale de companie înincinta Parcului Aventura, condiţia fiind ca acestea săfie ţinute în lesă şi permanent supravegheate.
 • Prin citirea prezentului regulament, participantul îşi exprimă acordul privind posibilitatea includerii sale înfotografii pentru ilustrare şi suport comercial;
 • Prin acceptarea acestor condiţii, Parcul LunaAventura este autorizat să vă folosească imaginea și este protejat de orice revendicare cu privire la dreptul la imagine;
 • Este strict interzisă introducerea / folosirea /abandonarea în perimetrul Parcului Aventura oricărui obiect ascuţit sau casant, ce poate provoca răni;
 • Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărţirea demostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Parcului Aventura, fără acordul în scris aladministratorului, obţinut în prealabil.
 • Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje şi interviuri în scop comercial în incinta Parcului LunaAventura, fără acordul în scris al administratorului, obţinut în prealabil.
 • Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prinlege în interiorul Parcului;
 • Parcul nu este răspunzător de pierderea sau furtul obiectelor lăsate nesupravegheate, atât în parcarecât şi în incinta parcului.
 • Parcul LunaAventura nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanţi a indicaţiilor personalului din administraţia parcului şi a prezentului regulament
 • Parcul LunaAventura nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite caurmare a căderilor de ramuri / crengi.
 • Accesul în parc implică acceptarea integrală a prezentului Regulament şi respectarea regulilor statuate.
 • Pentru urgenţe medicale apelaţi 112.
 • Părinţii sau însoţitorii minorilor au obligaţia să prezinte cel puţin un carnet de elev sau o copie a certificatului de naștere pentru a dovedi vârsta și să facă dovada primirii acordului de la părintele/tutorele legal să participe la activităţile din parc.
 • Participanţii din parc vor respecta indicaţiile de vârstă/inaltime greutatet de pe diferite trasee și nu vor participa la alte trasee.IMPORTANT–PARCUL ÎȘI REZERVĂURMATOARELE

DREPTURI:

 • Să excludă din parc participanţii care încalcă regulilede securitate şi disciplină impuse, precum şi participanţii care prezintă un comportament inadecvatcare ar afecta desfăşurarea normală a activităţilor.
 • Să NU permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor cu efect halucinogen.Să întrerupă activităţile în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (vânt, furtună, ploaie).
 • Să limiteze accesul liber în Parc în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale.
 • Parcul se obligă să menţină toate atracţiile acestuia în stare perfectă de funcţionare, pentru a evita orice accidentare, rănire sau alte asemenea cu condiţi a respectării acestui regulament de către vizitatori și a tuturor indicaţiilor operatorilor de pe atracţii. Orice indicaţie verbală va fi respectată imediat și întocmai.
 • Confirm si declar că eu si copilul (copiii) aflati în grija mea (dacă este cazul) am primit, citit și am înţeles cele citite

Nume Prenume:  …………………………

Acte de identitate (serie și număr): …………………………

CNP: ………………………………………………

Data: …………………………

Semnatura: …………………………