Home // PROTECTIA DATELOR

În conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 și a legislației interne în vigoare, vă informăm că datele puse la dispoziția societății, vor fi tratate în conformitate cu dispozițiile actuale privind protecția datelor cu caracter personal și a principiilor de confidențialitate pe care se întemeiază activitatea companiei.

1.Tipul datelor cu caracter personal colectate

Datele colectate sunt:copie după act de identitate la care se obturează seria si CNP2.

2.Scopul procesării datelor cu caracter personal

Emiterea de bilete

Gestiuni economic-financiare și administrative (contabilitate)

3.Metodele de prelucrare a datelor

Societatea LUNAAVENTURA SRL prelucrează datele atât prin mijloace automatizate cât și manuale în conformitate cu practici de afaceri corecte strict legate de scopurile stabilite mai sus. Se garantează protecția și confidențialitatea datelor dvs. personale prin implementarea de măsuri tehnologice și organizatorice adecvate pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală a datelor cu caracter personal sau pierderea accidentală, distrugerea sau deteriorarea acestora, asigurând astfel un nivel de securitate adecvat.

4.Furnizarea de date cu caracter personal și urmările în caz de refuz

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.În eventualitatea unui refuz de furnizare a acestor date sau furnizarea de date incomplete și/sau inexacte, rezultă imposibilitatea emiterii de bilete șia participării la activitățile din cadrul parcului.

5.Drepturile persoanelor vizate

•de a obține, la cerere, acces la datele personale;

•de a solicita, în mod gratuit, actualizarea, modificarea sau ștergerea datelor, aflate în baza de date a societății și totodată de a fi informat asupra măsurilor adoptate ulterior solicitării;

•de opunere asupra prelucrării datelor sau de a solicita încetarea prelucrării datelor cu caracter personal și de a obține informații referitoare la tipul măsurilor adoptate ulterior solicitării:

•de a porta datele aflate în posesia societății ;

•de a fi notificat în cel mai scurt timp posibil în eventualitatea unui incident de securitate cu impact semnificativ asupra datelor furnizate;

•De a se adresa unei autorități competente.

6.Categorii de destinatari ai datelor

Datele personale pot fi dezvăluite partenerilor contractuali, și/sau către ANAF, numai în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale/legale ce revin societății LUNAAVENTURA SRL.

7.Titularul și persoana responsabilă cu prelucrarea datelor

Titularul prelucrării datelor este LUNAAVENTURA SRL, cu sediul în Negrești-Oaș,str. Primăverii nr. 21 .

Orice interogare legată de datele cu caracter personal prelucrate de către LUNAAVENTURA SRL trebuie, prin urmare, să fie adresată sediului companiei sau pe adresa de e-mail:info@ lunaventura.ro, având ca timp de răspuns la solicitările făcute 30 de zile.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente.

Datele colectate sunt stocate pe o perioadă de un sezon, pentru a asigura securitatea acestora.